51@51 Memoirs of Alumni of JPP - 351@51 Memoirs of Alumni of JPP - 3Card image cap
Story 25

Abhay Kher
Batch 1969 - 1973

प्रशालेच्या १९७४च्या तुकडीचे माजी विद्यार्थी अभय खेर सांगत आहेत त्यांच्या शालेय जीवनातील आठवणी आणि उद्योग विश्वातील त्यांच्या कामाचे अनुभव.

Card image cap
Story 26

Devayani Tirthali
Batch 1983 - 1989

प्रशालेच्या १९८९ च्या तुकडीच्या माजी विद्यार्थिनी देवयानी तीर्थळी या मांडत आहे त्यांचे शिक्षण क्षेत्रा बद्दलचे विचार, अनुभव, शाळेतील काही आठवणी आणि बरेच काही. नक्की वाचा.

Card image cap
Story 27

Late Vivekanand (भाई) Phadake
Batch 1973

आज घेऊन येत आहोत एक वेगळ्या प्रकारची गोष्ट... प्रशालेच्या १९७३ तुकडीचे विद्यार्थी आणि प्रबोधिनीचे कार्यकर्ते कै. विवेकानंद (भाई) फडके ह्यांचे आज स्मरण त्यांच्या आठवणी आज वाचूया त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या शब्दातून ५१@५१ मध्ये सोबत वाचूया भाईंच्या पुढाकाराने संघटित आणि विकसित होत गेलेल्या ज्ञान प्रबोधिनी मेडिकल ट्रस्टचा प्रवास मांडणारा प्रबोधिनीच्या खंडातील लेख.


Card image cap
Story 28

Vinayak Desurkar
Batch 1975 - 1982 - बारावी

प्रशालेच्या १९८२ च्या तुकडीचे माजी विद्यार्थी विनायक देसूरकर सांगत आहेत त्यांच्या शालेय जीवनातील आठवणी, त्यांच्या DMH च्या कामाचे काही अनुभव आणि बरेच काही. नक्की वाचा.

Card image cap
Story 29

Dhanashree Bodhini
Batch 1984 - 1990

प्रशालेच्या १९९० च्या तुकडीच्या माजी विद्यार्थीनी धनश्री बोधनी सांगत आहेत त्यांच्या प्रबोधिनी, BAIF, DMH मधील कामाचे काही अनुभव आणि बरेच काही. आजच्या गोष्टीसोबत DMH मध्ये योगदान देणाऱ्या प्रशालेतील विद्यार्थी-विद्यार्थीनींचा परिचय करुन देणारी पुरवणी. नक्की वाचा.

Card image cap
Story 30

Shruti Patwardhan - Nigudkar
Batch 1982 - 1988

प्रशालेच्या १९८८ च्या तुकडीच्या श्रुती पटवर्धन - निगुडकर या माजी विद्यार्थीनी. आज मांडत आहेत त्यांचा कला शिक्षक म्हणून झालेला प्रवास, कला शिक्षणाबद्दल त्यांचे विचार आणि प्रबोधिनी मधील काही आठवणी.


Card image cap
Story 31

Sunil Dadhe
Batch 1971 - 1977

प्रशालेच्या १९७७ च्या तुकडीचे विद्यार्थी सुनील दाढे मांडत आहेत त्यांचे तीन दशकाच्या प्रशासकीय सेवेतील अनुभव आणि प्रबोधिनीतील आठवणी.

Card image cap
Story 32

Yashoda Ghanekar
Batch 1984 - 1990

प्रशालेच्या १९९० च्या तुकडीच्या यशोदा घाणेकर या माजी विद्यार्थीनी. सांगत आहेत संशोधन क्षेत्रातील कामाचे अनुभव, तसेच प्रबोधिनी मधील त्यांच्या काही आठवणी.

Card image cap
Story 33

Rajeev Ranade
Batch 1969 - 1976

प्रशालेमध्ये शिक्षण-अध्यापन, IRS मधील काम आणि आपल्या बासरी वादनाबद्दल आज सांगत आहेत १९७६ च्या तुकडीचे माजी विद्यार्थी राजीव रानडे. आजच्या गोष्टीसोबत प्रशासकिय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या प्रशालेच्या माजी विद्यार्थी-विद्यार्थीनींचा परिचय करुन देणारी पुरवणी.


Card image cap
Story 34

Neelangi Naanal - Sardeshpande
Batch 1983 - 1989

आरोग्य क्षेत्रातील संशोधन आणि प्रत्यक्ष कार्य, ग्रामीण महिलांचे आरोग्य आणि स्त्रीविकासाची कामे व प्रशालेतील आठवणी सांगत आहेत १९८९ च्या तुकडीच्या माजी विद्यार्थीनी नीलांगी नानल - सरदेशपांडे.

Card image cap
Story 35

Shirish Deshmukh
Batch 1969 - 1975

35th in series, Shirish Deshmukh sharing his journey as an entrepreneur, 35 long years striving for Make In India and Atmanirbhar Bharat through his work with many critical projects in the country and now in the role of a mentor, time spent in Prashala, nostalgic but also reflecting on those days and what more should be done..

Card image cap
Story 36

Ashwini Mandke - Kavikar
Batch 1979 - 1985

प्रशालेच्या १९८५ तुकडीच्या विद्यार्थी अश्विनी मांडके - कवीश्वर सांगत आहेत त्यांच्या प्रशालेतील आठवणी आणि एका उद्योग समूहात मोठ्या पदावर जबादारी सांभाळत असताना आलेले अनेक अनुभव .